Förmånsbil & Förmånsbeskattning: Beräkna Förmånsvärde

Har du blivit erbjuden en förmånsbil från din arbetsgivare? I så fall finns det flera saker att hålla koll på. En bil som du får köra med privat är inte det samma som en företagsbil, även om din företagsbil kan användas som förmånsbil.

Har du blivit erbjuden en förmånsbil från din arbetsgivare? I så fall finns det flera saker att hålla koll på. En bil som du får köra med privat är inte det samma som en företagsbil, även om din företagsbil kan användas som förmånsbil. I den här artikeln går vi igenom flera vanliga frågor och svar som är viktiga att du är insatt i om du skulle erbjudas en bilförmån från din arbetsgivare. Dessutom reder vi ut vad förmånsbilar faktiskt är – och inte är.

 

Vad är en förmånsbil?

En förmånsbil är en tjänstebil som du får använda i privata sammanhang. Bilen ägs eller leasas av företaget men det är du som kör den. När bilen används i privata sammanhang anses det vara en skattepliktig löneförmån. Därför beskattas du som har tillgång till en förmånsbil.

Det finns flera olika skäl till att arbetsgivare väljer att ge en anställd tillgång till en bil. Framför allt för yrkesroller vars natur innebär att mycket tid spenderas i en tjänstebil. En sådan lösning innebär att yrkesutövaren inte behöver slita på sin privata bil för yrkesrelaterade resor.

 

Vad är skillnaden mellan tjänstebil och förmånsbil?

Skillnaden mellan en tjänstebil och en förmånsbil är att den förstnämnda inte får användas till privata syften. En förmånsbil är du som förmånstagare använda fritt och du betalar skatt för den möjligheten. Reglerna kring användningen av en tjänstebil privat är strikta.

 

Strikta regler kring tjänstebil

Du som har tillgång till en tjänstebil måste vara uppmärksam med hur du använder den utanför jobbet. Skatteverket uppger att en tjänstebil får användas för privata resor motsvarande 100 mil årligen, men dessa är begränsade till 10 tillfällen1. Använder du din tjänstebil mer än vad Skatteverket har angivit anses det vara en beskattningsbar löneförmån och då blir tjänstebilen en förmånsbil. Därför är det viktigt att du för körjournal och dokumenterar dina resor noggrant.

 

Personalbil – En kostnadsneutral löneförmån

Ett annat begrepp som ofta kommer på tal när en förmånsbil diskuteras är personalbil. Dessa två kan lätt blandas ihop, men det är inkorrekt. En förmånsbil används likväl i tjänsten som privat. Då står företaget i regel för kostnader likt försäkring. Det gäller inte för en personalbil.

Om du som anställd erbjuds en personalbil är den avsedd för privat bruk. De flesta arbetsgivare använder sig av ett leasingbolag för att administrera sina bilar, även personalbilar. Leasingbolagen brukar ha inloggsportalen där du kan se en översikt för dina kostnader och ditt bilägande. De presenterar de olika kostnaderna som bilen innebär såsom förmånsvärde, sociala avgifter på förmånsvärde, försäkring, service etc. och summerar det åt dig till en slutrad för vad kostnaden är. Ofta presenteras både vad din bruttokostnad samt nettokostnad för bilen är, dvs både före och efter skatt.

Från arbetsgivarens sida är det en kostnadsneutral löneförmån. Uppsidan för dig som anställd är att du får tillgång till en bil utan att bekymra sig över värdeminskningar och liknande. Visserligen gäller samma sak när du använder dig av privatleasing. Men när du har en personalbil får företaget alla kostnader som däckhotell och däckköp på samma faktura som du betalar med bruttolöneavdrag. Fakturan skickas till din arbetsgivare exklusive moms vilket innebär en stor kostnadsbesparing för dig. Exempelvis kan kostnaden för däckhotell reduceras med hela 60 procent beroende på vilken skattesats du betalar.

Upplägget kan vara fördelaktigt för både dig som anställd och för arbetsgivaren. Företaget får en bättre förhandlingssituation om de ska köpa eller leasa ett större antal bilar. De lägre kostnaderna kan delas med dig som arbetstagare och du får därmed tillgång till en bil till lägre kostnad än om du själv hade köpt eller privatleasat.

 

 

Förmånsbeskattning och förmånsvärde

Hur mycket skatt du ska betala på din förmånsbil beror på dess förmånsvärde, det vill säga det schablonvärde som Skatteverket fastställer. Värdet av schablonbeloppet adderas till din bruttolön. Summan av din ursprungliga bruttolön och schablonbeloppet från Skatteverket utgör sedan grunden för din löneskatt. Det kanske verkar krångligt, så låt oss ta upp ett lättöverskådligt exempel.

 

Förmånsvärde och beskattning – Exempel

I det här exemplet utgår vi från att du har valt en grundutrustad Volvo C40 Recharge med 2 384 kronor i förmånsvärde elbil. Låt oss vidare anta att du tjänar en svensk genomsnittslön, det vill säga 37 100 kronor i månaden.2 Vidare antar vi 30 procent skatt. Det ger följande beräkning:

 • Beskattning av förmånsbil:
 • Lön: 37 100
 • Schablonbelopp: 2 384
 • Procent skatt: 30%
 • Procent Arbetsgivaravgifter: 31,42%
 • Belopp att beskatta = Lön + Schablonbelopp = 37 100 + 2384 = 39 484
 • Skatt = 39 484 * 0,3 = 11 845
 • Nettolön = 37 100 – 11 845 = 25 255
 • Arbetsgivaravgift = 0,3142 * 39 484 = 12 406

Vår förhoppning är att exemplet ovan ger klarhet i hur du beräknar din lön efter skatt om du väljer att acceptera ett erbjudande om att få tillgång till en förmånsbil från din arbetsgivare.

Många som har tillgång till personal- eller tjänstebil betalar 50 procent marginalskatt, det vill säga att du betalar statlig inkomstskatt utöver den kommunala skatten. Gränsen för att betala statlig inkomstskatt går vid 540 7007 kronor vilket innebär en månadslön motsvarande 45 048 kronor. Tillhör du dem blir din kalkyl något annorlunda. Nedan återfinns ett exempel som förtydligar det.

 • Beskattning av förmånsbil med 50% marginalskatt:
 • Lön: 50 000
 • Schablonbelopp: 2 384
 • Kommunal skatt: 30%
 • Statlig skatt: 20%
 • Procent Arbetsgivaravgifter: 31,42%
 • Belopp att beskatta = Lön + Schablonbelopp = 50 000 + 2384 = 52 384
 • Kommunal skatt= 45 047 * 0,3 = 13 514
 • Statlig skatt = (52 384 – 45 047) * 0,2 = 1 467
 • Nettolön = 52 384 – 14 981 = 37 403
 • Arbetsgivaravgift = 0,3142 * 52 384 = 16 459

 

Faktorer som påverkar schablonbeloppet för en förmånsbil

Skatteverket bedömer bilens förmånsvärde. Schablonbeloppet baseras bland annat på antagandet om att bilen körs 1 600 mil per år3. Bilens extrautrustning och miljöstatus påverkar också värdet som adderas till din bruttolön för beskattning. Den exakta beräkningen beror på när bilen registrerades för trafik. Det finns tre olika beräkningsmodeller:

 • En som gäller bilar registrerade före 2018-07-01
 • Den andra gäller bilar registrerade mellan 2018-07-01 och 2022-06-30
 • Den tredje gäller bilar som registrerades 2022-07-01 eller senare  

Schablonbeloppet bryts ner i fyra delar. Dessa är:

 • Prisbasbelopp
 • Ränterelaterat belopp
 • Prisrelaterat belopp
 • Fordonsskatten

Att dessa fyra punkter avgör schablonbeloppet är en huvudregel. Givet att prisbasbeloppet och att räntan förändras kan vi förvänta oss skillnader i förmånsvärde bil 2022 och 2023. Prisbasbeloppet bör rimligtvis vara högre och räntorna stiger vilket medför att förmånsvärde bil 2023 ökar.

 

Drivmedlet spelar en stor roll för din personal- eller förmånsbil

De svenska politikerna arbetar med att skapa incitament för likväl företag som privatpersoner att välja miljövänliga bilar. Ansträngningarna syns tydligt i samband med att Skatteverket förmånsvärde avgörs. Reglerna gällande hur förmånsvärdet för miljöanpassade bilar ska sättas ned ändrades den första juli 2022. De innebär att förmånsberäkningen reduceras med ett schablonbelopp. Det baseras på bilens miljöteknik. De nya reglerna definierar en miljöanpassad bil som:

 • Elbilar
 • Vätgasbilar
 • Laddhybrider
 • Gasbilar

På sikt kommer etanol- och elhybrider troligtvis inte att få några ytterligare nedsättningar av nybilspriset som används för att beräkna värdet av din bilförmån. Skälet är att fler nedsättningar på denna typ av fordon skulle motsäga de övriga reglerna som avser miljöstyrningen.

I skrivande stund ska nybilspriset sättas ned med följande summa.

 • Nedsättning förmånsvärde elbil: 350 000 kronor
 • Nedsättning förmånsvärde vätgasbilar: 350 000 kronor
 • Nedsättning förmånsvärde gasbil: 100 000 kronor
 • Nedsättning förmånsvärde hybrid: 140 000 kronor

Det finns dock en begränsning som säger att nedsättningen inte får överstiga halva nybilspriset. Dessa bestämmelser framkommer i Vägtrafikskattelagen4.

Förmånsvärde dieselbil

Även om vi i stor utsträckning går över till att köra eldrivna fordon så är det fortsatt vanligt att välja en bil med förbränningsmotor. Statistik rörande nybilsregistreringen i september 2022 visade att laddbara bilar utgjorde 55 procent. Diesel- och bensinbilar stod enbart för 32 procent5 vilket tydligt visar den underliggande trenden. Tillhör du den dryga tredjedelen som är mer intresserad av en bil som helt förlitar sig på förbränningsmotorn finns det ingen miljöanpassning att tillgå. Därmed kan förmånsvärde dieselbil och bensinbil vara högre beroende på de tidigare angivna faktorerna för vad som bestämmer schablonvärdet.

 

Bruttolöneavdrag eller nettolöneavdrag

I valet mellan bruttolöneavdrag och nettolöneavdrag finns det mycket att tänka på. Det handlar inte bara om att exempelvis sänka arbetsgivaravgiften genom att applicera bruttolöneavdraget. Den handlingen påverkar faktorer som inte är direkt knutna till din personalbil. Som anställd måste du tänka på hur en personalbil snarare än ett nettolöneavdrag kommer att påverka din socialförsäkring.

 

Vad är bruttolöneavdrag?

Din arbetsgivare kan försöka ge dig finansiella förmåner som inte är en ren löneökning. Ett klassiskt exempel är en personalbil som kan vara fördelaktigt för arbetstagaren på grund av tidigare diskuterade orsaker. För arbetstagarens del innebär avdraget att arbetsgivaravgiften minskar. Bruttolöneavdrag innebär alltså att löntagaren får en förmån i utbyte mot att sänka sin bruttolön alternativt avstå en löneökning. Som tidigare nämnt kan ett sådant upplägg få negativ inverkan på bland annat sjuklönen och pensionen.

 

Vad är nettolöneavdrag? 

Till skillnad från bruttolöneavdraget så har nettolöneavdraget inte någon inverkan på din socialförsäkring. Nettolönen förblir densamma och det är den som ligger till grund för bland annat sjuklön och pension. I termer av förmånsbil så innebär nettolöneavdraget att förmånsvärdet sänks med det motsvarande beloppet.

 

Förmånsbeskattning på drivmedel

Bilar behöver drivmedel för att fungera. Oavsett om det handlar om el eller något annat så har ska en drivmedelsförmån beskattas – det vill säga – den är föremål för förmånsbeskattning. Detta givet att det är arbetsgivaren som tillhandahåller möjligheten att fylla bilen med energi. Det kan exempelvis handla om att du har möjligheten att ladda din elbil på jobbet. Alternativt kan du ha tillgång till ett tankkort som du använder både privat och för professionella ändamål. Återigen framkommer vikten av att föra körjournal för att separera privat och yrkesmässigt bruk så att beskattningen blir korrekt. Drivmedel är en separat privilegium och ska inte blandas ihop med din förmånsbil. Även förmåner från arbetsgivaren i form av trängselskatt och liknande ska redovisas för förmånsbeskattning6.

 

 

Viktigt att tänka på vid förmånsbil

En förmånsbil har många fördelar. Men ibland händer det att saker och ting går snett eller att oväntade event inträffar. Kanske behöver du ta föräldraledighet eller råkar ut för en olycka som kräver en längre tids sjukskrivning. Sådana tillfällen kan skapa frågetecken och problem mellan dig och arbetsgivaren som är kopplade till fordonet. Det bästa sättet att skapa klarhet är genom att upprätta ett tydligt avtal mellan dig som är löntagare och din arbetsgivare. Nedan följer några tips på vad ett sådant avtal skulle kunna innehålla.

 • Riktlinjer för hur ni ska agera vid en längre frånvaro från jobbet – vem har rätt att ha tillgång till bilen vid en sådan händelse?
 • Specificera vem som ansvarar för att betala försäkringar och liknande: Generellt sett är det upp till arbetsgivaren men det är viktigt att förtydliga vad som gäller i ett skriftligt avtal.
 • Säkerställ att förmånens värde framkommer
 • Vad sker om anställningsavtalet sägs upp: Vem ska ha rätt till bilen och ska vem ska ansvara för förmånsvärdet?
 •  

Summering: Förmånsbil och förmånsskatt

Om du erbjuds en förmånsbil eller en personalbil från din arbetsgivare är det viktigt att du är medveten om förmånsvärdet. Det är avgörande för att du ska kunna beräkna hur lönsamt det är att använda en bil från företaget för privat bruk. I regel är det enkelt och smidigt att åtnjuta en löneförmån i form av en bil som du kan använda utanför arbetstid. Arbetsgivaren tar hand om administrationen via bruttolöneavdrag och hanterar oftast försäkringar och liknande. Med det sagt – ta för vana att upprätta ett tydligt avtal där det framkommer vad som gäller om du exempelvis avslutar din anställning i förtid. 

 

Källor

 1. skatteverket.se/privat/skatter/
 2. scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/
 3. skatteverket.se/rattsligvagledning/
 4. skatteverket.se/rattsligvagledning/
 5. mobilitysweden.se/statistik/
 6. skatteverket.se/privat/skatter/arbeteochinkomst/
 7. skatteverket.se/privat/etjansterochblanketter/

Fler artiklar