Våra garantier

Vi på Bildeve är experter på Volvo, Renault och Dacia. Tack vare vår kompetens kan vi anpassa servicen med hänsyn till bilens ålder, modell och miltal. Vi ger din bil exakt den service den behöver.

Det är ett unikt serviceprogram som är skräddarsytt för varje bil. När du lämnar in en Volvo, Renault eller Dacia för service hos oss innebär det maximal trygghet och säkerhet för dig. Därför har vi en servicegaranti som innebär att allt i serviceprotokollet är åtgärdat och utfört på ett fackmässigt sätt.

Om något fel uppstår som omfattas av garantin får du låna en verkstadshyrbil kostnadsfritt under tiden vi åtgärdar felet.

Garantin gäller

Alla Volvo, Renault och Dacia bilar där service utförts enligt gällande serviceprogram hos en auktoriserad Volvo, Renault eller Dacia verkstad.

Till nästa rekommenderade servicetillfälle i enlighet med gällande serviceprogram för din bil och modell. Dock gäller garantin max 12 månader från utförd service.

För det vi åtgärdat enligt serviceprotokollet samt för de reparationer vi utfört i samband med servicen.

Förutsättning för garantin

Att vi kontaktas omgående när felet konstaterats.

Att bilen ska ha brukats och vårdats på ett normalt sätt.

Att bilen ej får vara utsatt för yttre åverkan, t ex olyckshändelse, stöld eller annat tillgrepp, eller använts i tävlingssammanhang.

Att serviceprotokoll eller annan verifikation från senaste utförd service hos auktoriserad Volvo, Renault eller Dacia kan uppvisas

För tjänster, som utförts, och som ej är huvudsakligen för enskilt ändamål, ikläder vi oss ej ansvar eller skyldigheter utöver vad som ovan nämnts. För tjänster, som utförts huvudsakligen för enskilt ändamål, gäller konsumenttjänstlagens regler för konsumenter. Köparen har inte i något fall rätt till ersättning för förlust i näringsverksamhet.

Garantin gäller ej

För komponenter, vars livslängd inte kan fastställas vid den kontroll som ingår i service, som t.ex. vattenpump.

För förbrukningsartiklar såsom däck, glödlampor, packningar, torkarblad, motorolja och spolarvätska.

För detaljer vi anmärkt på men inte fått åtgärda för dig som kund.